Wspólnota Chrześcijańska Pojednanie

Sumienie, COVID-19, i (nie)zgoda w kościele 3/5

February 7, 2021

Tym razem pastor Tomasz Krążek, zaczyna werset po wersecie przyglądać się fragmentowi z Rzymian 14:1-15:7, podkreślając 12 zasad wynikających z tekstu, co do tego jak nie zgadzać się z innymi chrześcijanami w sprawach spornych, tak by Bogu oddawać chwałę, budować kościół i być ozdobą ewangelii.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App